HTML> Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
 
Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben
 
Gödöllõ
1997. október 9-10.
 
Konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára
 
I. szekció: Állami szabályozás, mint környezet
II. szekció: A hazai és nemzetközi piaci környezet
III. szekció: Az agrárvállalkozások alkalmazkodása
IV. szekció: Munkatudomány
V. szekció: Az innováció és a technológiai környezet
VI. szekció: A természeti környezet
<<VII. szekció: Az informatikai környezet>>
VIII. szekció: A regionális környezet (A)
IX. szekció: Az EU gazdasági és jogi környezete
X. szekció: A vállalkozások pénzügyi és számviteli környezete
XI. szekció: Felnõttoktatás és szaktanácsadás
<<XII. szekció: Poszterek>>

 


VII. szekció: Az informatikai környezet
 

Szekciószervezõ: Dr. Pitlik László, GATE

Szekciótitkár: Pásztor Márta, PhD-hallgató, egyetemi tanársegéd, GATE

 

Szekcióelnökök:

Prof. Dr. Dr. h.c. M-G. Zilahi-Szabó,Justus-Liebig Egyetem Giessen, Németország

Dr. Kapronczai István, AKII, Budapest

Dr. Szentteleki Károly, KÉE, Budapest

 

Elõadások:
 

1. blokk: Kormányzati agrárinformatika
 

Dr. Kapronczai István, AKII: Együttmûködési lehetõségek az agrárinformatikában, különös tekintettel az egyetemekre

Prof. Dr. Dr. h.c. Miklós-Géza. Zilahi-Szabó, JLU: Forschungsbedarf vor und nach der Realisierung des Testbetriebsnetzes

Dr. Martin Banse, Dr. Wolfgang Münch, Universität Göttingen: Gleichgewichtsmodelle in der Agrarinformatik

magyar kivonat

Jochen Köckler, Institut für Agrarpolitik der Universität Bonn, Das PIT System

magyar kivonat

Dr. Pitlik László, GATE: Tapasztalatok és feladatok a MSZR regionalizálása és szimulációs célú felhasználása kapcsán

Vincze József, Hobernreich László, FM: Az FM szaktanácsadóknak készített informatikai szolgáltatásai

Neszmélyi György, AKII, A MIS fejlesztésének tapasztalatai és perspektívái
 
 

2. blokk: Projektek
 

Szentteleki Károly, Horváth Teréz, Majczik Zsuzsa, KÉE: Szakértõi rendszerek elvi és gyakorlati problémái

Tunyoginé Nechay Vera, Szakál Éva, Gazsy Endre, Demeter János, AKII: Statisztikai összefüggésvizsgálatokkal kiegészített szimulációs modell a sertéslétszám korcsoportonkénti elõrejlezésére

Kardosné Dr. Nagy Judit: PATE, Keszthely: Az agrárpiaci folyamatok a statisztika tükrében

Mosoni Péter, GATE Az Internet a versenyképes termékelõállítás szolgálatában

Gyenge Balázs, Györök Balázs, GATE: Dinamikus gazdasági szimuláció a sertéstenyésztési ágazatban

Pásztor Márta, GATE: Emberi döntési minták és a gépi algortimusok


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau